Vítame ťa na stránkach reštaurácie Sir Percival

Z
dravím ťa vzácny pocestný, po dlhej ceste si zavítal do nášho súkromného príbytku, kde si ťa dovolíme pohostiť podľa našich zvyklostí a mravov.

Sir Percival restaurant    Sir Percival restaurant
časoch kráľa Artuša, keď Sir Percival prechádzal touto zemou, a zanechal tu svoju krv, prichádza pohostinnosť naša. Onoho času, roku pána 1278, keď chrabrí rytieri zasadli okolo okrúhleho stola a Sir Percival vracal sa z návštevy Perzie (Persi-Var zn. ruky Perzie), stretol tu prekrásnu devu Blanchefleur (miestne Blanka), ktorá mu navždy učrovala.

Sir Percival restaurant   Sir Percival restaurant
Nielen svojou krásou, ale aj surmánskym umením očarila rytiera svojho. Jej tajné recepty našli sme tu, ponúkame ich na tvoj stôl, pán môj, aby pocity boli rovnaké ako roku pána 1278. Cíť sa tu blažne a nechaj sa obsluhovať služobníctvom našim.